Legislativa

V červnu 2009 byla v ČR konečně schválena obecná antidiskriminační úprava. Antidiskriminační zákon je účinný od 1.9.2009.
7.07.2009 |

V polovině května vrátil Prezident ČR Poslanecké sněmovně PČR návrh antidiskriminačního zákona, normy, kterou provází řada diskusí a za léta jejího marného přijímání i řada komentářů. Mnohé z nich však obsahují mylné informace. Bohužel, na základě nich je pak úprava lidmi souzena.

20.05.2008 |

Na dodržování povinností stanovených zákonem o zaměstnanosti zaměstnavatelem a rovného zacházení s uchazeči o zaměstnání dohlíží příslušný úřad práce. Kontrolu může provést také na základě písemného podnětu.

18.09.2007 |

Úprava rovného zacházení ve vztahu k uchazečům o práci - vybraná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

18.09.2007 |

Vybraná ustanovení zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb. – vztahující se k zajištění fungování zásady rovného zacházení při jednání zaměstnavatele i na pracovišti

18.09.2007 |

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

11.09.2007 |

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

11.09.2007 |