T-SOFT a.s.

T-SOFT a.s. 
www.tsoft.cz 
T-SOFT a.s. je od roku 1991 IT společností s prioritním zaměřením na systémy pro kritické nasazení, bezpečnost a krizové řízení. Společnost sídlí v Praze a má v současné době přes 80 zaměstnanců. Společnost spravuje také Nadaci ETERNITY, která poskytuje nadační příspěvky v oblastech, jakými jsou např. podpora akcí na pomoc handicapovaným dětem, podpora handicapovaných sportovců, příspěvky na charitativní, humanitární a sociální pomoc a další.

Nositelem značky EFz od 25. května 2010.