Sociální firma Slunečnice o.s.

Sociální firma Slunečnice o.s.
www.socialnifirma.cz 
Sociální firma Slunečnice o.s. vznikla v červenci 2007 za přispění projektu a dotace z EU. Zabývá se zaměstnáváním lidí s postižením a dlouhodobě nezaměstnaných. Náplní sociální firmy jsou lesní, úklidové a zahradní práce. Od roku 2008 se společnost stala samostatnou firmou bez dotačních programů a byla vržena do víru komerčního podnikání. 
Personální politika organizace je zaměřena na podporu růstu, kreativity a uplatnění toho nejlepšího, co v pracovnících je a zároveň je ohleduplná a vstřícná k jejich individuálním potřebám.
Dlouhodobým a systematickým zapojováním a osvětou veřejnosti dosahuje sociální firma Slunečnice odbourávání předsudků společnosti, zvyšování její sociální gramotnosti a pochopení soužití s lidmi s postižením a jiné rasy, jako samozřejmosti.

Nositelem značky EFz od 9. března 2011.