Fokus Praha o.s. - Jůnův statek

Fokus Praha, o. s. středisko sociální firma Jůnův statek
www.junuvstatek.cz
Co je to sociální firma? O tom by v Sedleci u Prahy mohli vyprávět. Své aktivity zde provozuje sociální firma Jůnův statek, jehož zřizovatelem je občanské sdružení Fokus Praha. Sociální firma Jůnův statek patří mezi zakládající členy Platformy sociálních firem v ČR a již více než deset let pracuje se zaměstnáváním lidí znevýhodněných na trhu práce. Za tuto dobu své činnosti dokázala firma vytvořit podnikatelský subjekt, který je konkurenceschopný na běžném trhu. 

Důvod proč bychom měli jako zákazníci Jůnův statek navštívit, je pobyt v penzionu, nebo jen krátká návštěva restaurace, zakoupení drobností v obchůdku, dovezení prádla do místní prádelny, anebo vyzvednutí zhotoveného výrobku v údržbářské dílně.
O chod firmy, která z velké většiny zaměstnává osoby se zkušeností s duševním onemocněním, ale i osoby s jiným znevýhodněním či bez znevýhodnění, se stará vedoucí Jiří Novák, v jehož příjemné společnosti proběhl další audit k získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.
Otázky pokládané pracovníkem auditu nebylo ze strany vedení firmy příliš těžké zodpovědět. Názorné bylo, celkem příkladné formální ukotvení rovného nediskriminačního přístupu k zaměstnancům rozlišné etnické příslušnosti v Etickém kodexu pracovníka ve Fokus Praha, možnost podávání stížností a připomínek skrze schránku důvěry, či řešení adresných stížností a podnětů formou intervize a supervize.
Odpovědi zaměstnanců potvrdily rýsující se předpoklad o velmi dobré firemní kultuře. Sociální firma Jůnův statek, sice zaměstnává počet osob z řad viditelných menšin, který je nižší než demografický poměr menšin ve společnosti, a to i díky specifickému požadavku na své pracovníky (psychický či fyzický handicap), přesto po přihlédnutí k celkové sociální zodpovědnosti firmy a otevřenosti vůči rozmanitosti, byla firmě značka Ethnic Friendly dne 17. 5. 2011 udělena.
 „Na každého, kdo přijde požádat do této firmy o práci, bude nahlíženo jako na člověka, který může firmě něco přinést a nikdo se nebude ptát na etnický původ,“ tolik slova vedoucího Jiřího Nováka.
17. května 2011.