AC AERO

Firma AC AERO s.r.o. vznikla v roce 2009 sloučením dvou samostatných subjektů, s cílem zajistit svým potenciálním zákazníkům co nejkomplexnější služby v oblasti zahradní a krajinné tvorby. Předmětem činnosti firmy je především projekce, realizace a údržba v oblasti sadových úprav, ať už se jedná o soukromé či veřejné objekty. Dále se firma specializuje na navrhování, zprostředkování výroby a montáž dětských hřišť, dřevostaveb pro zahrady, parky i krajinu, dřevěných konstrukcí a pergol a na zhotovení zahradního mobiliáře. Nabízí také služby v oblasti údržby a oprav zahradnické techniky a strojů a zařízení pro dřevovýrobu.

Výsadou AC AERO je kolektiv mladých, vzdělaných a kreativních lidí s praxí a četnými zkušenostmi v oboru. Frima pracuje s cílem, vytvořit v okolí domovů, pracovišť či veřejných prostor místa, která budou do civilizovaného prostředí vnášet prvky přírody a vytvářet zde prostředí vhodné pro relaxaci, odpočinek, trávení volného času, ale především zpříjemnění prostředí běžného denního života. Snahou AC AERO je vytvářet díla na profesionální úrovni pro spokojenost i toho nejnáročnějšího zákazníka. Více o společnosti AC AERO se dozvíte an stránkách: http://www.zahrady-acaero.cz/.

Nositelem značky od 11.12.2012