Lesy Žlutice, s.r.o.

Lesy Žlutice, s.r.o. 
www.zlutice.cz

Lesy Žlutice, s.r.o. je firmou, kterou zřídilo město Žlutice, aby mohlo efektivně spravovat městské lesy. Z toho plyne konkrétní činnost zaměstnanců, kteří se věnují zejména úklidu lesa, výsadbě lesního porostu a následné péči o něj. Společnost patří mezi menší. Zaměstnává aktuálně sedmnáct pracovníků, z toho polovina z nich jsou příslušníky etnicky odlišné menšiny. Zaměstnanci jsou rozděleni do samostatných pracovních skupin a dislokováni v návaznosti na své bydliště na konkrétní pracoviště v lese.

Většinu činností ve firmě řídí její jednatel Ing. Václav Konopík, s nímž proběhl rozhovor nad otázkami, které se týkají šetření k udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Otázky byly směrovány na postoj firmy k zaměstnávání příslušníků z řad etnických menšin a následného přístupu k těmto zaměstnancům v rámci firemní kultury.

„Hlavním měřítkem proto, aby zaměstnanec uspěl a mohl u nás dlouhodobě pracovat, je jeho přístup k práci. To jestli má chuť pracovat a pracovat dobře. Je nám jedno jakého etnického původu je ten člověk," řekl mimo jiné jednatel Konopík.

K ověření získaných informací byl proveden krátký rozhovor se dvěma dělníky přímo na pracovišti. Pracovali na výsadbě stromů v lese, patřícího do katastru města Žlutice. Bez přítomnosti jednatele firmy byli pracovníci dotázáni na výskyt zjevné či skryté diskriminace ve firmě, možnosti řešení případných situací diskriminace a jejich komplexní vnímání rovného přístupu ze strany vedení či kolegů.

Závěrem proběhlo zhodnocení, porovnání získaných informací a rozhodlo se o udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel firmě Lesy Žlutice s.r.o.

Šetření proběhlo 5. 4. 2011 za velmi vstřícného přístupu zástupce firmy Ing. Václava Konopíka v sídle společnosti a na dislokovaném pracovišti.

Nositelem značky EFz od 5. dubna 2011.