Město Hodonín

Město Hodonín
www.hodonin.eu
Hodonín je okresní město ležící v Jihomoravském kraji, při hranicích se Slovenskou republikou, ve vzdálenosti 50km jihovýchodně od Brna. Toto město patří ke středně velkým městům Jihomoravského kraje a má bohatou historickou i kulturní hodnotu. Samospráva města Hodonín se aktivně podílí na zaměstnávání etnicky odlišného obyvatelstva, a to nejen na dělnických profesích, ale i na postech úředníků městského úřadu. 
Dle slov tajemnice města Ing. Jarmily Horské, se kterou bylo šetření prováděno, se město o značku ucházelo jednak z důvodu potvrzení dodržování zásad pravidel rovného přístupu, ale také z důvodu přesvědčení, že tato značka přispěje k budování dobrého jména města, a to nejen ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale také k veřejnosti a partnerům.
Značka byla městu udělena po důkladném šetření 30. března 2011. Šetření se odehrávalo v budově městského úřadu a zúčastnila se jej již zmíněná tajemnice Ing. Jarmila Horská, dále vedoucí odboru sociálních služeb pan Mgr. Martin Bušina a dva zaměstnanci města (pro objektivnost šetření byl zvolen zástupce technického úseku a jedna zaměstnankyně z řad úředníků). Z naší strany nebyla shledána jakákoliv překážka, která by bránila udělení značky.

Nositelem značky EFz od 30. března 2011.