Základní škola Grafická

http://www.zsgraficka.cz/

Základní škola Grafická je školou komunitní, s výrazným zastoupením žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je také kmenovou školou pro většinu žáků prvního stupně blízkého Francouzského lycea. Kromě toho školu navštěvují i žáci s uměleckým nadáním, neboť škola realizuje

ve svém školním vzdělávacím programu rozšířenou výuku estetické výchovy.

70 %  žáků  školy tvoří žáci se speciálními  vzdělávacími  potřebami,  tj.  se  sociálním  znevýhodněním  (75% romských žáků z žáků denně docházejících) a žáci se zdravotním postižením – SPU (dyslexie…), vedle toho školu navštěvují žáci mimořádně nadaní (v uměleckých směrech).

Škola má rozšířenou výuku estetické výchovy (hudební obor, výtvarný obor, tanečně pohybový obor a dramatický obor). Škola zajišťuje maximální individuální vývoj dle individuálních schopností  – tzv. „přidanou hodnotu“. Škola spravuje i budovu komunitního centra – centra volnočasových aktivit, která se nachází v areálu mateřské školy. Celkový počet jejích zaměstnanců je cca 18

Romští zaměstnanci zde pracují na pozicích asistentky pedagoga, kuchařky apod.

Nositelem značky od 5. října 2012.