EKOLTES Hranice, a.s.

EKOLTES Hranice a.s.
www.ekoltes.cz

100% vlastníkem akciové společnosti EKOLTES Hranice je Město Hranice. Společnost obstarává technické služby městu. Společnost zajišťuje služby jako výroba a rozvod tepelné energie, správa nemovitostí, úklidové práce, provozování pohřebišť a krematorií, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, hostinská činnost atd. 
Nositelem značky EFz od 2. března 2011.