Tiskové zprávy


Máte volné místo? Chcete dát někomu šanci, ale stále nemůžete vybrat toho nebo tu pravou? Možná právě Vám pomůže článek slečny Ivy Schulzové, personální konzultantky společnosti PERFORMIA, jednoho z partnerů kampaně mypracujeme.cz. Snad se po jeho přečtení odhodláte dát šanci i nějakému z ochotných a motivovaných i když často málo kvalifikovaných klientů či klientek IQ Roma servisu. Proto "Dejte raději přednost lidem, kteří již prokázali, že jsou schopní a ochotní pracovat a i nadále se zlepšovat. Tím pomůžete tomu, že i vaše firma bude na stále lepší úrovni", jak píše Iva.

22.09.2014 |

IQ Roma servis je nejúspěšnější neziskovka v České republice

Praha - IQ Roma servis, o. s. byl oceněn jako nejúspěšnější velká nezisková organizace v České republice. Veřejné ocenění si zástupci sdružení převzali na slavnostním vyhlášení konaném na půdě Senátu Parlamentu ČR ve čtvrtek 7. listopadu 2013. První ročník Neziskovka roku 2013 uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti pro české neziskové organizace, které pracují efektivně, hospodárně, transparentně a s vysokým nasazením pro svoje poslání.

10.11.2013 |

Slavnostní certifikace nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů

Ocenění zaměstnavatelů, kteří se nebojí zaměstnat etnické menšiny (Praha) 17. října 2013, tedy k příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě, uspořádal IQ Roma servis, o. s. v Rezidenci primátora hlavního města Prahy slavnostní certifikaci nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů. Certifikáty, umožňující zaměstnavatelům užívat značku Ethnic Friendly zaměstnavatel, si zástupci jednotlivých společností převzali za účasti Jana Dobeše, náměstka ministra práce a sociálních věcí, Andrey Baršové, ředitelky odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR a Martina Dlouhého, člena Rady hlavního města Prahy.

21.10.2013 |

Ve dnech 21. – 25. 7. 2013 absolvovali dva z našich expertů pracovní cestu do Bulharského Kuklenu. Předmětem cesty bylo předání know-how a veškerých potřebných informací které naši Bulharští partneři z neziskové organizace Indi Roma budou potřebovat k implementaci značky podobné naší Ethnic Friendly zaměstnavatel.

29.08.2013 |

Praha, 17.10. - Ve středu 17. října 2012 byla dalším sedmi zaměstnavatelům udělena značka Ethnic Friendly. Toto ocenění, pravidelně udílené již od roku 2007, získaly v pražském Goethe Institutu stejně jako v loňských ročnících společnosti z nejrůznějších oblastí podnikání. Značku Ethnic Friendly převzali během slavnostní ceremonie zaměstnavatelé hlásící se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem – Strabag, a.s., Fakultní nemocnice Brno, Volnočasová, o.p.s., Praha, ALOP, pozemní stavitelství, s.r.o., ZŠ Boleslavova, Praha, ZŠ Grafická, Praha a firma J+J školní jídelny, s.r.o. Od začátku projektu Ethnic Friendly tak ocenění zohledňující přístup k etnikům získalo již 56 zaměstnavatelů.

18.10.2012 |

Značka Ethnic friendly zaměstnavatel, kterou bylo oceněno na čtyřicet subjektů v republice, byla v úterý 15. listopadu 2011, udělena v pražském Domě národnostních menšin dalším devíti firmám; toto ocenění obdržely následující subjekty: Trutnovská zeleň, o.p.s., Martin Sysel – třídění odpadu, Café Rozmar - Rozmarýna, o.p.s., Ethnocatering - InBaze Berkat, o.s., Mamacoffee, s.r.o., AK Tomáš Rašovský, Aramark, s.r.o., Bespro, s.r.o., CF sociální firma, s.r.o. Slavnostní ceremonie byla již čtvrtou v řadě projektu, který oceňuje ty zaměstnavatele, jež se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem.

14.11.2011 |

Dne 19. října 2011 budou v Muzeu romské kultury od 11 h slavnostně certifikováni tři noví zaměstnavatelé značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje občanské sdružení IQ Roma servis. Zaměstnavatelé se tak připojují k dalším již dříve oceněným společnostem, které nemají obavy se veřejně přihlásit k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem.

18.10.2011 |

Během celého podzimu 2011, počínaje 9. zářím, můžete na kanálech České televize shlédnout spot „Neviditelní", který je produktem spolupráce neziskové organizace IQ Roma servis a reklamní agentury Ogilvy&Mather Morava.

19.09.2011 |

16. března 2011 budou v Evropském domě v Praze od 10 h slavnostně certifikováni čtyři noví zaměstnavatelé značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje na základě odborného šetření občanské sdružení IQ Roma servis. Zaměstnavatelé se tím připojují k dalším 21 subjektům z různých profesních odvětví hlásícím se k zásadě rovného zacházení s obyvatelstvem etnického původu ve své personální praxi.

1.03.2011 |

Další institucí s certifikátem Ethnic Friendly zaměstnavatel se stalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. Nestátní nezisková organizace IQ Roma servis zde provedla šetření, jež potvrdilo, že na pracovišti nedochází k žádnému diskriminačnímu jednání. Krajskému ředitelství se podařilo vytvořit ideální prostředí pro práci veškerých menšin a vedení se zároveň aktivně snaží prosazovat filozofii rovného přístupu ke všem svým zaměstnancům.

27.01.2011 |