CzechPak Manufacturing, s.r.o.

CzechPak Manufacturing, s.r.o.
www.merisant.com

Americká společnost Merisant má vedoucí postavení v oblasti výroby a prodeje nízkokalorických sladidel na globálním trhu. V květnu roku 2008 založila společnost Merisant v Teplicích v severních Čechách výrobní závod pod názvem CzechPak Manufacturing, s r.o., který v září téhož roku zahájil výrobu sladidel ve formě tablet pod vlastní obchodní značkou CANDEREL a EQUAL. V současné době je veškerá produkce směřována výhradně na export.
Společnost CzechPak Manufacturing má kolem 100 zaměstnanců a jednou z jejích zásad je závazek poskytovat rovné pracovní příležitosti všem zaměstnancům a uchazečům o pracovní místo bez ohledu na věk, rasu, barvu pleti, pohlaví, náboženské vyznání, národnost, tělesný nebo mentální handicap, původ, rodinný stav, občanství a sexuální orientaci.
Nositelem značky EFz od 23. srpna 2010.